• Nye cykelbokse i hele landet skal bekæmpe højresvingsulykker

  by  • 21/01/2016 • 0 Comments

  Som et led i at skabe større sikkerhed for cyklister har Vejdirektoratet udvalgt 13 kommuner, der får støtte af cykelbokspuljen til at etablere de såkaldte “cykelbokse”. Dette gøres for at udnytte og øge eksisterende viden om, hvordan højresvingsulykker mellem svingende lastbiler og ligeudkørende cyklister kan forebygges. Det betyder, at der i den kommende tid...

  Read more →

  Afgangsspeciale afføder forsøg i fire T-kryds i Aalborg

  by  • 21/01/2016 • 0 Comments

  Aalborg Kommune tillader frem til sommeren 2016 cyklister, i fire udvalgte T-kryds, at køre over for rødt i overliggeren. Forsøget udspringer af Morten Lind Jensens (9. semester) afgangsspeciale, som han er i gang med på Vej og Trafik-uddannelsen. Formålet med forsøget er at undersøge, hvorvidt der kan påvises eventuelle sikkerhedsmæssige problemstillinger, når cyklister undtages...

  Read more →

  Trafikanalyse med video

  by  • 06/12/2015 • 0 Comments

  Se præsentationsvideo i artiklen. RUBA er et computerbaseret videoanalyseværktøj udviklet ved Trafikforskningsgruppen i samarbejde med Visual Analysis of People Laboratory, Aalborg Universitet. Programmet benyttes til at analysere trafik og fungerer ved, at brugeren tegner detektorer ind over videoen og registrerer trafikanter ud fra opstillede kriterier. Se desuden den dertilhørende flyer her.

  Read more →

  Vejforum 2019, 4-5. dec.

  by  • 06/12/2015 • 0 Comments

  Hvert år afholdes Vejforum i den første uge i december. Deltagelse på Vejforum er gratis for vej- og trafikstuderende i Danmark. Her kan I mødes med hele den samlede branche og hilse på jeres evt. kommende arbejdsgivere, men også lytte til spændende faglige indlæg. Om aftenen er der altid god mad, vin og underholdning...

  Read more →

  VT8 i Amsterdam

  by  • 20/04/2015 • 0 Comments

  Vej & Trafik-studiets 8. semester består bl.a. af en obligatorisk studietur, som i år gik til Amsterdam. Destinationsvalget bunder dels i Hollands mange trafikale ligheder med Danmark og dels fordi store fremtidige projekter i Danmark såsom letbaner allerede er implementeret i Holland. Desuden er Amsterdam kendt som cyklernes by. Studieturen gav de studerende masser...

  Read more →

  Øget konkurrence om ingeniører

  by  • 03/02/2015 • 0 Comments

  Infrastruktursektoren – arbejdet med veje, trafik og bane – kommer til at mangle ingeniører i de kommende år. Pensionering og store anlægsprojekter er nogle af årsagerne. Det viser en analyse som COWI har lavet for VEJ-EU og Viadania. Analysen blev præsenteret på Vejforum 2014 og nu foreligger den færdige analyse ”Rekruttering af ingeniører til...

  Read more →

  Bliv vej- og trafikingeniør på AAU

  by  • 09/04/2014 • 0 Comments

  Nedenstående figur viser uddannelsesforløbet for en vej- og trafikingeniør på AAU samt nogle af de typiske jobs man vil kunne vælge blandt, når man afslutter sin uddannelse enten som diplomingeniør eller som civilingeniør. Udforsk hjemmesiden for yderligere information eller tag kontakt til en underviser. Download ovenstående oversigt som PDF

  Read more →